Iskolánk, az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1979 szeptembere óta fogadja tanítványait. Az eltelt sok év alatt kialakított értékek megőrzése, a jövő kihívásaihoz való alkalmazkodás és változni akarás jellemzi az intézmény tartalmi munkáját és az itt dolgozók hitvallását.

Nevelő-oktató munkában az érték felismerése, a tehetséggondozás fontos szerepet játszik. A tehetség pedig e munka minden területén megmutatkozik. Hisszük azt, hogy minden ember, minden gyermek érték, és e humánus megközelítés a fő motiváló erő. Feladatunk az, hogy ezt a tehetséget a szülői házzal karöltve segítsük kibontakozni.

Intézményünk minden terme rendelkezik projektorral, legtöbb termünk interaktív táblával is. Ezek segítséget nyújtanak a szemléltetésben, így a gyerekek hatékonyabban tanulhatnak. Iskolánkban több féle prezentációs szoftvert használunk, így mindenféle animációt prezentálhatunk a gyerekeknek.

Az intézményben jelenleg 368 gyermek tanul 16 osztálycsoportban. A nevelőtestület létszáma 35 fő. Az iskolai nevelő, oktató munkát iskolaorvos, védőnő, könyvtáros, logopédus és gyógypedagógus segíti. A tárgyi feltételeket folyamatos felújításokkal próbáljuk a kor követelményeihez igazítani. Szaktantermek: informatika, dráma, képzőművészeti, nyelvi, természettudományi, stb. segítik az oktatást. A 3 tornaterem, salakos-, bitumenes- és füves pályák, a sportolási lehetőségekhez jó feltételt biztosítanak.

Az alsós és felsős termeink barátságos, otthonos hangulattal várják tanulóinkat. Alsó tagozaton tanítványaink a Tolnainé-féle matematikai logikára épülő heurisztikus program és az Alert program elemeinek segítségével, valamint a Humanisztikus kooperatív tanulási módszer szerint tanulnak. Második osztálytól angol vagy német nyelv tanítását kezdjük meg.
Intézményünkben 1980 óta német nyelvből, és 1992-től matematika tantárgyból folyik emelt szintű oktatás. Iskolánkban
csoportbontásban oktatjuk: matematika, idegen nyelvek, magyar, technika, informatika tantárgyakat.

2004-2017

Az Egry-s tanulók számos területi-, megyei- és országos elismerés mellett  

megszakítás nélkül tizennégyszer!!! nyerték el

 Zala Megye Legeredményesebb Általános Iskolája

 kupát a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei eredményei alapján.

                           
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2005-ben
„Az Év Zalai Tehetsége”
kitüntető címre

Fonyó Dávid
akkor 7. osztályos tanítványunkat választották,

2007-ben
„Az Év Zalai Tehetsége”
kitüntető címre

Patai Noémi
akkor 8. osztályos tanítványunkat választották.

2009-ben
„Az Év Zalai Tehetségígérete”
kitüntető címre

Sisák Mária Anna
akkor 8. osztályos tanítványunkat választották.

2004 szeptemberétől iskolánk alapfokú művészetoktatási iskolaként is működik. Sok diákunk választja e képzési lehetőségeket: képzőművészet, iparművészet, színjátszás-dráma.
A zene iránt érdeklődő tanulóinkat az  énekkarunk várja. Tanítványainknak a tanuláson kívül kötetlenebb együttléteket, programokat is kínálunk. Erdei tábort, hétvégi túrát, nyári tábort szervezünk.  Iskolai életünket sportnap, sí tábor, közös karácsony, farsang, gyermeknapi stb. rendezvények színesítik.

Kiváló kapcsolatot tart intézményünk a szülői házzal is. A szülők segítségével is épül-szépül iskolánk évtizedek óta. A szülők nemcsak az építkezési munkákban, hanem a szórakozásban és sportolásban is partnereinkké váltak az alapítványi bálok, gyermeknapi programok, sítúrák, és egyéb programok során.