ÉTKEZÉSI

DÍJ BEFIZETÉSE

NOVEMBER HÓNAPRA

alsós és felsős tanulóknak együtt

2019. október 16-17. szerda-csütörtök

7.30 – 16.30-ig

(12.00 – 13.00-ig ebédszünet)

Étkezés lemondása

Az iskolai étkezés lemondására az alábbi e-mail címen van lehetőség a tárgynapot megelőző napon 7.30-8.30 óra között:

etkezes@geszkeszthely.hu

A későbbi időpontban érkező lemondást a GESZ nem fogadja el.

T Á J É K O Z T A T Á S

AZ ISKOLAI ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉRŐL

Az étkezési térítési díj befizetése minden oktatási intézményben előre történik, előre közölt időpontban. 

A befizetés időpontján kívül  készpénzes fizetésre nincs lehetőség, ezért postai utalvánnyal vagy átutalással lehet utólag befizetni az alábbi számlaszámra: 

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely: OTP  11749039-15433327-10110007

Postai csekken vagy banki átutalással történő  befizetés esetén  a fizetendő összegről az ügyintézőtől kaphat tájékoztatást: Beke Istvánné 06/30 820 2711

A közleményben tüntesse fel a  gyermek nevét, osztályát, iskoláját.

Postai csekket a GESZ, illetve az iskola portáján lehet kérni. Postai befizetés esetén a befizetést igazoló feladóvevényt kérjük bemutatni a GESZ irodájában! (Keszthely, Kísérleti u. 10/A.)

Étkezésre az átutalt térítési díj bankszámlán való jóváírását követően kerülhet sor!