Keszthely Város Önkormányzata a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően

2019. július 1-2019. augusztus 10. között (6 hét, 31 nap)

a Gazdasági Ellátó Szervezet által nyári napközis táborban biztosítja az igénybevételre jogosult általános iskolás korú gyermekek napközbeni felügyeletét, étkeztetését.

A tábor nem tematikus.

A gyermek jelentkeztetése a kitöltött “Jelentkezési lap” és “Egészségügyi adatlap” leadásával, valamint az étkezési térítési díj előzetes befizetésével válik érvényessé.

A szükséges dokumentumok letölthetők az oldalról vagy átvehetők az iskola portáján.

Jelentkezési határidő: 2019. június 25.

Az étkezési díjat befizetni 2019. május 28-29-én a június havi térítési díjjal együtt az iskolában vagy a GESZ központjában lehet. (Keszthely, Kísérleti u. 10/A.)

A “Szülői nyilatkozat a táborozásban részt vevő kiskorú gyermek egészségügyi alkalmasságáról” című nyomtatványt – kitöltve, aláírva – a gyermek táborba érkezésének első napján kell leadni a táborvezetőnek!

Nyári napközis tábor igénybevételének feltételei 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete értelmében

Az önkormányzat a nyári napközis tábort a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely (GESZ Keszthely) útján működteti.

A tábort elsősorban a keszthelyi lakcímmel és Keszthely város közigazgatási területén lévő alapfokú köznevelési intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek számára biztosítja.

A nem keszthelyi lakcímmel, de Keszthely város közigazgatási területén lévő alapfokú köznevelési intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek számára a tábor fennmaradó szabad kapacitása terhére – kizárólag az illetékes családgondozó javaslata alapján – biztosítja a nyári napközi igénybevételét.

Esetükben – a GESZ önköltség számítása alapján – napi 2.500.- Ft összegű szolgáltatási díjat kell fizetni, mely összeget a gyermek törvényes képviselője az igénybevétel megkezdését megelőzően a nyári napközis tábort működtető (GESZ Keszthely) részére köteles megtéríteni.

A nyári szünidei napközbeni ellátást az 1-7. osztályt végzett gyermekek számára lehet igényelni.

A nyári tábort nem veheti(k) igénybe a gyermekgondozási segélyen, illetve a gyermekgondozási díjon otthon tartózkodó szülő esetében az idősebb testvér(ek).

A nyári napközis tábor – Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelete gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezései alapján megállapított – étkeztetési térítési díját a gyermek törvényes képviselőjének az igénybevétel megkezdését megelőzően kell befizetnie.

A táborból való távolmaradást a tábor vezetőjénél, távolléte eseten az általa megbízott személynél személyesen, vagy a +36 30 963 5019 telefonszámon 1 nappal korábban, reggel 9.00 óráig kell jelezni.

A bejelentést követő naptól az igénylő mentesül a személyi térítési díj megfizetése alól, a befizetett díj visszatérítésre kerül.