2019/2020. TANÉVRE TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

Időpont: 2019. április 11-12. (csütörtök-péntek)

8:00-19:00 óra között

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalának hirdetménye az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet
  • óvodai szakvélemény
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a megyei szakértői bizottság szakértői véleménye
 • a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolvány
 • a gyermek lakcímkártyája
 • jogosultság esetén a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat
 • okmányiroda által kiállított NEK adatlap a diákigazolvány igényléséhez

Kitöltendő nyilatkozatok

 • Nyilatkozat törvényes képviseletről (kitöltése önkéntes)
 • Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról 
 • Nyilatkozat hit- és erkölcstan választásához 

A nyilatkozatok itt elérhetőek, előre kitölthetők.

Az intézmény felvételi körzete:

Ady Endre utca (Tessedik útig)

Apát utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

Bessenyei György utca

Bólyai utca

Cholnoky Jenő utca (Móra útig)

Cserszeg utca

Csizmadia utca

Darnay Kálmán utca

Deininger Imre utca

Déryné utca

Dobó István utca

Dózsa György utca

Epreskert utca

Erkel Ferenc utca

Fáy András utca

Felsőmajori út

Frech Miklós utca

Füvészkert utca

Hajnóczy utca

Jegenye utca

Kárpát utca

Kinizsi Pál utca

Kísérleti utca

Külső Zsidi út

Laczkovics utca

Lóczy Lajos utca

Lovassy Sándor utca (Tessedik útig)

Martinovics utca

Mátyás király utca

Meggyfa utca

Munkás utca

Nádas köz

Nagy Imre utca

Nyárfa utca (Móra útig)

Pázmány Péter utca

Petőfi utca

Rákóczi tér

Ruszek József utca

Schwarz Dávid utca

Semmelweis utca

Skála köz

Sömögye dűlő

Sömögyei út

Szent Erzsébet út

Táncsics Mihály út

Tapolcai út

Téglagyár

Toldi Miklós utca

Tündérlak út

Vágóhíd út

Vásár tér

Zámor utca

Zöldmező utca

Zsidi út

Az általános iskolai beiratkozás jelen tanévben kétféle módon történhet:

 • az eddigi gyakorlat szerinti papíralapú adminisztrációval, illetve
 • elektronikus ügyintézéssel.

Az intézményben való személyes megjelenés mindkét esetben kötelező!

Az e-ügyintézés felülete és a tájékoztató az alábbi linken érhető el: