“A művészet varázs, mely átalakít,

A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem.
Az embert emberebbé azonban igen.”

/Poszler György/

A művészeti iskola tanári kara – dráma tanszak:

Gosztola Barbara – drámapedagógus, gyermek színjátszó rendező

Éles-Szamosi Petra – pedagógus, drámapedagógus

Iskolánk színjáték tanszakán drámajáték oktatást folytatunk. A drámajáték tantárgy fő célja, hogy különböző dramatikus tevékenységformákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs, rögtönzéses feladatokon keresztül fejlessze a tanulók érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítse a gyerekek szocializációjának, közösségbe való beilleszkedésének folyamatát.

A képesség- és készségfejlesztés játékos formában zajlik.

A mozgásos gyakorlatok és játékok segítségével a gyerekek teljesen tisztába kerülnek saját testükkel, testsémájuk kialakulásában segíti őket.

A csoportépítő és bizalomfejlesztő gyakorlatok segítik a gyerekek szocializációját, a könnyebb beilleszkedést. Az itt megszerzett ismeretek révén a gyerekek sikeresebbé válhatnak a mindennapi életben, hisz kommunikációs képességeik fejlődnek, kialakul bennük egy magabiztos fellépés, mely tudjuk, hogy a mai világban az érvényesülésnek szinte elengedhetetlen feltétele.

A foglalkozások időpontjai:

Előkészítő:

Alapfok: